Vrijwilliger zijn bij SOS

U kunt vrijwilliger worden bij Stichting SOS Zoetermeer in ons project Schuldhulpbegeleiding. Dit project wordt gedragen door vrijwilligers die het leuk vinden om onze cliënten met een financiel probleem vrijwillig te adviseren, ondersteunen en begeleiden.

Wat gaat u precies doen als ambulant begeleider bij SOS?

Als vrijwilliger voor Stichting SOS Zoetermeer krijgt u, na een door SOS ontwikkelde training, een cliënt toegewezen. Dit doen wij in overleg met u en uw cliënt en uw coördinator. U kunt zelfstandig aan de slag met uw cliënt, uiteraard wel binnen het kader van SOS. Dit kan betekenen dat u onze cliënten zelfredzaamheid aanleert zodat ze zelfstandig hun schulden kunnen voorkomen, beperken of oplossen en zo weer met plezier kunnen deelnemen aan het leven.

Bij schulden problematiek komen vaak emotionele problemen voor. Naast de financiële begeleiding biedt u onze cliënten ook een luisterend oor en begeleid u de client bij het hele psychosociale proces. De begeleiding van een cliënt vind plaats bij de cliënt thuis. In het begin brengt u regelmatig een bezoek aan uw cliënt om de schulden en administratie in orde te brengen. Na verloop van tijd zal de frequentie van bezoeken afnemen. Doordat u de cliënt geen werk uit handen neemt maar begeleidt, kunt u zelf bepalen hoeveel uur per week u als vrijwilliger wilt besteden

Zes keer per jaar organiseert Stichting SOS intervisieavonden. Op deze intervisieavonden delen we, onder begeleiding van onze coördinatoren, kennis, ervaringen en opmerkingen. U kunt de situatie van uw cliënt bespreken en spiegelen aan die van collega-vrijwilligers. Uiteraard blijft de privacy van de cliënt gewaarborgd. Een enkele keer hebben wij een gastspreker op gebied van schuldenproblematiek, emotionele problemen of uit de financiële sector.

De unieke werkwijze van Stichting SOS Zoetermeer

Wij onderscheiden ons van andere financiële hulpverleningsinstanties, doordat wij onze cliënten naast hulp bij schulden en administratie, ook zelfredzaamheid en plaatsvervangend gedrag proberen aan te leren. Door onze unieke werkwijze zullen cliënten op termijn veel makkelijker het nieuwe gedrag handhaven.

Stichting SOS houdt ook rekening met uw persoonlijke en professionele kennis en ervaring. Wij zetten graag uw talenten daar in, waar het nodig is. Wij zien als geen ander de waarde van onze vrijwilligers en ontvangen graag uw suggesties zodat we onze inzet voor cliënt en vrijwilligers kunnen verbeteren.

Stichting SOS Zoetermeer werkt primair niet vanuit een geloof of levensovertuiging. Wij proberen enkel de gaten te vullen waar de reguliere schulphulpverlening niet in voorziet.

Onze professionele ondersteuning

U krijgt bij Stichting SOS Zoetermeer, een uitgebreide training. Een groot aantal van onze bestuurders en vrijwilligers hebben een erkende opleiding, hebben een cursus gevolgd of zijn ervaringsdeskundige op het gebied financiële problematiek. Zo kunt u op onze intervisieavonden, bij uw coördinator of een van de andere vrijwilligers of bestuursleden altijd terecht voor vragen, ervaringen of opmerkingen. Er is echter ook een groot aantal vrijwilligers die geen ervaring hebben met het oplossen van schuldenproblematiek. Door de ons zelf ontwikkelde training komt u niet voor verassingen te staan.

Wat levert het vrijwilligerswerk bij SOS u op?

Naast de dankbaarheid van de cliënten komt u op onze intervisiebijeenkomsten waar u uw kennis en ervaringen deelt. Als vrijwilliger van SOS bouwt u aan uw sociale contacten en groeit u op professioneel en persoonlijk gebied. Omdat Stichting SOS Zoetermeer uit een kleine, selecte groep vrijwilligers bestaat is er ruime aandacht en waardering voor elke vrijwilliger binnen SOS. Onze huidige vrijwilligers ervaren dan ook de omgang met vrijwilligers bij Stichting SOS Zoetermeer als hecht, professioneel en aangenaam.

Heeft u ervaring nodig als vrijwilliger bij SOS?

Nee, u kunt vrijwilliger worden van Stichting SOS Zoetermeer zonder enige diepgaande kennis over schulden, emotionele of financiële problemen. Wij zijn niet op zoek naar de “knappe koppen” maar juist naar mensen die anderen willen helpen en begeleiden. Enige kennis van administratie en sociale voorzieningen van instanties is natuurlijk handig maar zéker niet noodzakelijk. Belangrijker is dat u communicatief vaardig, creatief én optimistisch ingesteld bent. Met deze vaardigheden heeft u een goede basis om onze cliënten zelfredzaamheid aan te leren zodat ze zelfstandig hun schulden kunnen aanpakken, oplossen en in de toekomst kunnen voorkomen, en zo weer met plezier kunnen deelnemen aan het leven in onze maatschappij.

Vrijwilligers die al reeds ervaring hebben met administratieve ondersteuning budget- of schuldhulp zijn uiteraard ook van harte welkom. Wat Stichting SOS Zoetermeer betreft, bundelen wij de kennis graag en willen wij iedereen vooruit helpen.

Krijgt u een vergoeding als vrijwilliger bij SOS?

Nee, Stichting SOS Zoetermeer geeft haar vrijwilligers, medewerkers en bestuurders geen vergoeding. Dit heeft te maken met het feit dat Stichting SOS Zoetermeer een stichting Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Dit betekent dat wij geen subsidie van de overheid in Nederland ontvangen. U bent als vrijwilliger bij Stichting SOS Zoetermeer echter wel automatisch verzekerd via het Vrijwilligers Informatie Punt Zoetermeer (VIP). Voor meer informatie over deze verzekering kunt u terecht op www.vipvoorvrijwilligers.nl. Wel is het mogelijk om vrijwilligerskosten aftrekbaar te maken bij de belastingdienst.

Kunt u bij SOS ook uw eigen project opstarten?

Als vrijwilliger van Stichting SOS Zoetermeer kunt u ook op andere manieren ondersteuning bieden. Iedereen heeft de mogelijkheid om binnen de stichting SOS Zoetermeer een eigen project op te zetten. Zolang dit project maar overeenkomt met de missie, visie en doelstelling van Stichting SOS Zoetermeer. Bij het oprichten van een project binnen SOS bent u vrij om zelf vrijwilligers te werven, zelf voor een eventuele locatie te zorgen en u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen project. Het voordeel van een eigen project binnen SOS is dat u gebruik kunt maken van onze kennis en onze contacten in het vrijwilligerscircuit.

Meer informatie over het starten van een eigen project met de SOS visie, kunt u opvragen via info@stichtingsoszoetermeer.nl