Vacatures

Ambulant (financieel) begeleider (m/v)

Wij zoeken altijd vrijwilligers die het leuk vinden om onze clienten vrijwillig te adviseren, ondersteunen en begeleiden, op het gebied van beperkte bestedingsruimte, bijstandsinkomen, schulden, schuldhulp of WSNP.

Enige kennis van administratie en sociale voorzieningen instanties handig maar zéker niet noodzakelijk. Belangrijker is dat u communicatief vaardig, creatief én optimistisch ingesteld bent. Met deze vaardigheden kunt u onze cliënten zelfredzaamheid aanleren zodat ze zelfstandig hun schulden kunnen voorkomen, beperken of oplossen en zo weer met plezier kunnen deelnemen aan het leven.

Als vrijwilliger van Stichting SOS kunt u ook op andere manieren ondersteuning bieden. Iedereen heeft de mogelijkheid om binnen de stichting SOS een eigen project op te zetten. Zolang dit project maar overeenkomt met de missie, visie en doelstelling van Stichting SOS.

Zo hopen wij met anderen projecten op te zetten vóór mensen dóór mensen.

Lijkt het u als vrijwilliger een bijzondere uitdaging om onze cliënten weer de zonnige kant van het leven te laten zien? Dan nodigen we u graag uit om als vrijwilliger het team van project Schuldhulpbegeleiding te versterken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Aanmelden als vrijwilliger

Direct aanmelden
Informatie over Stichting SOS Zoetermeer

Stichting SOS Zoetermeer staat voor: Sociale ondersteuning van de samenleving. Stichting SOS Zoetermeer biedt hulp aan iedereen die door overheid, gemeenten of dienstverlenende instellingen van hulp verstoken blijft, omdat men niet aan de criteria voldoet van één van de categorieën waarvoor voorzieningen beschikbaar gesteld worden. Binnen ons project Schuldhulpbegeleiding werken wij samen met o.a. het MIM, Humanitas, Kwadraad en in de toekomst met gemeentelijk

Wat gaat u precies doen als ambulant begeleider bij SOS?

Als vrijwilliger voor Stichting SOS Zoetermeer krijgt u, na een door SOS ontwikkelde training, een cliënt toegewezen. Dit doen wij in overleg met u en uw cliënt en uw coördinator. U kunt zelfstandig aan de slag met uw cliënt, uiteraard wel binnen het kader van SOS. Dit kan betekenen dat u onze cliënten zelfredzaamheid aanleert zodat ze zelfstandig hun schulden kunnen voorkomen, beperken of oplossen en zo weer met plezier kunnen deelnemen aan het leven.

Bij schulden problematiek komen vaak emotionele problemen voor. Naast de financiële begeleiding biedt u onze cliënten ook een luisterend oor en begeleid u de client bij het hele psychosociale proces. De begeleiding van een cliënt vind plaats bij de cliënt thuis. In het begin brengt u regelmatig een bezoek aan uw cliënt om de schulden en administratie in orde te brengen. Na verloop van tijd zal de frequentie van bezoeken afnemen. Doordat u de cliënt geen werk uit handen neemt maar begeleidt, kunt u zelf bepalen hoeveel uur per week u als vrijwilliger wilt besteden

Zes keer per jaar organiseert Stichting SOS intervisieavonden. Op deze intervisieavonden delen we, onder begeleiding van onze coördinatoren, kennis, ervaringen en opmerkingen. U kunt de situatie van uw cliënt bespreken en spiegelen aan die van collega-vrijwilligers. Uiteraard blijft de privacy van de cliënt gewaarborgd. Een enkele keer hebben wij een gastspreker op gebied van schuldenproblematiek, emotionele problemen of uit de financiële sector.

Wat levert het vrijwilligerswerk bij SOS u op?

Naast de dankbaarheid van de cliënten komt u op onze intervisiebijeenkomsten waar u uw kennis en ervaringen deelt. Als vrijwilliger van SOS bouwt u aan uw sociale contacten en groeit u op professioneel en persoonlijk gebied. Omdat Stichting SOS Zoetermeer uit een kleine, selecte groep vrijwilligers bestaat is er ruime aandacht en waardering voor elke vrijwilliger binnen SOS. Onze huidige vrijwilligers ervaren dan ook de omgang met vrijwilligers bij Stichting SOS Zoetermeer als hecht, professioneel en aangenaam.

Heeft u ervaring nodig als vrijwilliger bij SOS?

Nee, u kunt vrijwilliger worden van Stichting SOS Zoetermeer zonder enige diepgaande kennis over schulden, emotionele of financiële problemen. Wij zijn niet op zoek naar de “knappe koppen” maar juist naar mensen die anderen willen helpen en begeleiden. Enige kennis van administratie en sociale voorzieningen van instanties is natuurlijk handig maar zéker niet noodzakelijk. Belangrijker is dat u communicatief vaardig, creatief én optimistisch ingesteld bent. Met deze vaardigheden heeft u een goede basis om onze cliënten zelfredzaamheid aan te leren zodat ze zelfstandig hun schulden kunnen aanpakken, oplossen en in de toekomst kunnen voorkomen, en zo weer met plezier kunnen deelnemen aan het leven in onze maatschappij.

Vrijwilligers die al reeds ervaring hebben met administratieve ondersteuning budget- of schuldhulp zijn uiteraard ook van harte welkom. Wat Stichting SOS Zoetermeer betreft, bundelen wij de kennis graag en willen wij iedereen vooruit helpen.


Vacature “eigen project t.b.v. de sociale samenleving” (m/v)

Binnen Stichting SOS Zoetermeer bestaat de mogelijkheid om zelf een eigen project op te richten met de filosofie van SOS. Bij het oprichten van een project binnen SOS bent u vrij om zelf vrijwilligers te werven, zelf voor een eventuele locatie te zorgen en u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen project. Het voordeel van een eigen project binnen SOS is dat u gebruik kunt maken van onze kennis en onze contacten in het vrijwilligerscircuit.

Meer informatie over het starten van een eigen project met de SOS visie, kunt u opvragen via info@stichtingsoszoetermeer.nl