Actueel

Kopje koffie deurwaarder?

Onze vrijwilliger Wil Hebink heeft haar persoonlijke medewerkering verleend bij de ontwikkeling van dit filmpje van de gemeente Zoetermeer voor... Lees meer

Nieuw bestuur, nieuwe look

In 2015 is Stichting SOS Zoetermeer een nieuw bestuur rijker. SOS verwelkomt Rob Versteeg als nieuw bestuurslid en penningmeester. Wil Hebink is vanaf 2015 voorzitter van Stichting SOS Zoetermeer en Erica van Donk neemt als bestuurslid ook het secretariaat voor haar rekening. Helaas nemen wij ook afscheid van Desiree Baan als voorzitter en Bas Hogebrug als bestuurslid. Stichting SOS Zoetermeer wilt hun beide bijzonder bedanken voor hun jaren lange inzet om Stichting SOS Zoetermeer op te bouwen. De nieuwe samenstelling van het bestuur gaat gepaard met een nieuwe “look en feel” voor zowel het logo, als de website. In de nieuwe kleurstelling wordt vooral diversiteit duidelijk aangegeven door de voering van drie kleuren. Tevens is het logo nog minimalistischer vormgeven door de teksten “Stichting” en ” Zoetermeer” te laten vervallen in het beeld en tekstmerk. De naam “SOS” is inmiddels een begrip geworden in Zoetermeer. Ontmoet onze nieuwe bestuursleden.... Lees meer

SOS bedankt Wethouder Edo Haan persoonlijk

In de veronderstelling dat Wethouder Edo Haan een nieuw project zou gaan openen bij Stichting SOS Zoetermeer, werd hij aangenaam verrast door een gezelschap vrijwilligers van SOS en het MIM in Zoetermeer. Namens de vrijwilligers van deze stichtingen werd Edo in het zonnetje gezet. De vrijwilligers bedankte hem voor zijn jarenlange inzet voor vrijwilligersorganisaties in Zoetermeer. De vertrekkende wethouder was compleet verrast en mocht als eerste de taart aansnijden. Na een gedicht, een dankwoord en zelfs nog een oorkonde van de coördinator en voorzitter van SOS, ging Edo Haan in gesprek met de aanwezige vrijwilligers. In dit gesprek ging het vooral over de toekomst van de vrijwilligersorganisaties op het gebied van schuldhulp. Wethouder Haan begreep dat er meer samenwerking tussen gemeente en vrijwilligersorganisaties nodig is, vooral nu er ook meer gezinnen financieel getroffen worden door de kredietcrisis. Haan gaat ook zijn toekomstige opvolger inlichten over de vrijwilligersorganisaties en het werk dat hun verrichten. Ruim vijf jaar lang zet Stichting SOS Zoetermeer zich belangeloos in voor mensen in financiële problemen. Door de schulden problematiek te scheiden van de achterliggende oorzaak, heeft SOS een succesvolle methode ontwikkeld om het plezier in het leven weer terug te vinden en de schulden op te lossen. Hierdoor vallen minder mensen terug in hun oude... Lees meer

SOS vrijwilliger Wil Hebink wint VIP Speld!

Uit de negen genomineerden heeft Wil Hebink van de gemeente Zoetermeer en het Vrijwilligers Informatie Punt Zoetermeer de VIP Speld gewonnen. Kunstenaar Ton van der Spek ontwierp en vervaardigde de VIP Speld van nieuw zilver, die geldt sinds jaar en dag als hoge waardering van organisaties, richting hun vrijwilligers. Wethouder Klaasjan de Jong roemde, in het theater van het CKC, de betrokkenheid, de passie, de bescheidenheid en de ruime dosis humor van Wil Hebink. Volgens de gemeente is zij een ”rots is de branding” voor Stichting SOS Zoetermeer. Door het keiharde werken en haar geweldige inzet heeft Wil Hebink de Stichting SOS Zoetermeer in de afgelopen vijf jaar op de kaart gezet. Namens het bestuur en de vrijwilligers willen wij Wil van harte feliciteren met haar welverdiende VIP... Lees meer

SOS vrijwilliger genomineerd voor VIP speld Zoetermeer

Voor de jaarlijkse uitreiking van de onderscheiding van het Vrijwilligers Informatie Punt en de gemeente Zoetermeer hebben wij als stichting onze vrijwilliger Wil Hebink voorgedragen en is zij door het VIP genomineerd voor de VIP Speld. Wij hebben haar voorgedragen voor haar tomeloze kennis, energie en inzet voor de Stichting SOS Zoetermeer en het maatschappelijk belang in Zoetermeer. Op 28 november 2013 zal burgemeester Charlie Aptroot en wethouder Klaasjan de Jong de Gemeentelijke Vrijwilligersprijs en drie individuele vrijwilligers eren met een Vip Speld. Namens het bestuur en de vrijwilligers feliciteren wij Wil alvast met haar... Lees meer
Iets geven aan een ander in moeilijke tijden is precies wat de nieuwe Weggeef-kledingbankzoetermeer.nl van stichting Meve doet voor haar bezoekers. Op Dijkwater 3 2715ea Meerzicht 079-7850726 in Zoetermeer heeft Raimond Pouw in slechts drie maanden tijd een kledingbank voor de minima opgericht. De kledingbank is er voor iedereen met een aantoonbaar minimum inkomen. Men kan gratis een aantal kledingstukken, schoenen, accessoires, tassen of ander textiel meenemen. Stichting SOS Zoetermeer steunt deze jonge stichting. Wij verwijzen onze klanten dan ook graag naar deze kledingbank. De kledingbank van Raimond is elke werkdag open van 10:00 uur tot 14:00 uur. Heeft u nog bruikbare kleding die u niet meer nodig heeft kunt u die afgeven tijdens de openingstijden. Meer informatie over de kledingbank vindt u... Lees meer

Nieuwe ANBI regels, SOS voldoet!

Stichting SOS Zoetermeer is druk bezig om aan de nieuwe regels, voor stichtingen met een ANBI status, te voldoen. Vanaf 1 januari 2014 vind u op onze website alle informatie met betrekking tot ANBI en de Stichting SOS Zoetermeer. Wij zijn ons bewust van de nieuwe regels en richten ons op de volgende aanpassingen in onze stichting en onze online omgeving: Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam; KVK en/of RSIN nummer. Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling; Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van: Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige orderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden; Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling; De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting. De informatie uit de... Lees meer

De SOS-kraam bij Cultuur Lokaal

Of het door het weer kwam of de goede organisatie van het VIP, de vrijwilligersmarkt van Cultuur Lokaal 2012 in Zoetermeer was een goede dag voor onze stichting. Met een aantal vrijwilligers van SOS stonden wij met onze kraam op de markt om vrijwilligers te werven voor ons project Schuldhulpbegeleiding. De coördinaten en vrijwilligers van dit project gingen in gesprek met het voorbij lopende publiek en sprak ook met andere vrijwilligersorganisaties. Zelfs de nieuwe burgemeester van Zoetermeer, de heer Charlie Aptroot kwam een kijkje nemen bij onze... Lees meer

Op zoek naar vrijwilligers tijdens Cultuur Lokaal

Op zaterdag 15 september 2012 staan wij met een leuke kraam, limonade en spekjes in het stadshart te Zoetermeer op de vrijwilligersmarkt. Kom langs als je vrijwilligerswerk zoekt en kom ons leuke kleine team versterkten. Meer informatie op... Lees meer

SOS live bij KRO’s Debat op 2

De voorzitter van de Stichting SOS Zoetermeer, Desiree Baan heeft op zaterdag 14 april 2012 live mee gedebatteerd in het KRO-NCRV programma Debat op 2. In de uitzending “Geen cent meer te makken” gingen diverse betrokkenen in debat over dit onderwerp. Steeds meer mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Het neemt zulke grote vormen aan dat ze zelfs geen geld meer hebben voor eten. En dus zijn ze overgeleverd aan de voedselbank. Het gaat niet alleen om mensen die al in de bijstand leven, maar ook juist gezinnen voor wie tot voor kort nog niet zoveel aan de hand was. Vóór de economische crisis. Zaterdag 14 april live om 21.10 uur op Nederland 2 vanuit Utrecht: Debat op 2 over armoede in Nederland. Presentatie: Arie Boomsma, Ghislaine Plag. Meer informatie op http://debatop2.ncrv.nl/. De uitzending is terug te kijken op www.uitzendinggemist.nl De uitzending is hieronder terug te kijken, Desiree Baan is aan het woord op 15:15 minuten van de uitzending: Hier kunt u de uitzending vinden:... Lees meer