Onze visie

Met de huidige schuldhulpverlening en thuisadministratie wordt hoofdzakelijk de aandacht gericht op financiële oplossingen, en niet op de achterliggende problematiek. Zonder extra begeleiding zal het voor veel cliënten een uitzichtloze en onmogelijke taak lijken om van de schulden af te komen en schuldenvrij te blijven. Dat er in die situatie vaak nieuwe schulden worden gemaakt blijkt uit de terugval van meer dan de helft van cliënten. Voor iedere organisatie die direct of indirect te maken heeft met schuldhulpverlening is langdurige, intensieve persoonlijke begeleiding (het maatschappelijke gedeelte) in combinatie met de oplossingsgerichte schuldhulpverlening een moeilijk in te vullen combinatie. Stichting SOS functioneert met haar dienstverlening als schakel tussen overheid, gemeente, hulpverlenende instanties en haar cliënten.

De vrijwilligers

sosicoonDe vrijwilligers van de divisie schuldhulpbegeleiding van Stichting SOS Zoetermeer zijn allemaal maatschappelijk betrokken bij de schuldenproblematiek. De vrijwilligers zijn financieel onderlegd en een aantal van hen zijn ervaringsdeskundig. Binnen het team zijn er ook vrijwilligers met een afgeronde opleiding schuldhulpverlening. Onze vrijwilligers hebben geen tijdsbeperking of target, hierdoor kan de vrijwilliger zich concentreren op de ondersteuning van de cliënt zelf en is niet belast met het oplossen van de schuldenproblematiek. Door de kennis en ervaring van de vrijwilligers zijn zij echter wel instaat de cliënt op adequate wijze te begeleiden naar een geschikt schuldhulpverleningstraject. Deze begeleiding duurt zolang de cliënt de ondersteuning nodig heeft maar heeft een eindig karakter.

De Aanvraag

De begeleiding kan aangevraagd worden door iedereen die advies en ondersteuning behoeft op het gebied van administratie. Door onze kennis en expertise zijn wij gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met problematische schulden die op het punt staan op een aanvraag te doen voor een schuldhulpverleneningstraject of hier al mee gestart zijn. Na de melding beoordeeld de coördinator of er een afspraak gemaakt kan worden voor de cliënt of dat deze kan worden doorverwezen naar andere instanties.

Het Traject

Schuldhulpbegeleiding bestaat hoofdzakelijk uit het inzichtelijk maken van de problematiek, acceptatie van de financiële situatie en gevolgen van een SHV traject, motiveren tot gedragsverandering en leren focussen op de waarde van de bestaande rijkdom van het leven zelf en het creëren hiervan. Om recidive te voorkomen door onkunde op gebied van administratie wordt met de cliënt een plan van aanpak gemaakt waarmee de verbeterde financiële situatie gehandhaafd blijft. Deze ondersteuning heeft als uitgangspunten: zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfbeschikking. Lees meer over ons traject.