Onze doelstelling

Hulp verlenen aan iedereen die door overheid, gemeenten of dienstverlenende instellingen van hulp verstoken blijft, omdat men niet aan de criteria voldoet van één van de categorieën waarvoor voorzieningen beschikbaar gesteld worden.
  • De Stichting adviseert haar cliënten op het gebied van WMO, sociale zekerheden, toeslagen en andere inkomensverruimende mogelijkheden.
  • De Stichting ondersteunt haar cliënten met persoonlijke begeleiding bij de noodzakelijke bezoeken aan overheidsinstanties en instellingen voor aanvragen van bijstand, uitkering of juridisch advies.
  • De Stichting begeleidt haar cliënten bij het proces van accepteren, inzichtelijk maken, en verantwoording nemen betreffende de financiële situatie. Hierbij ligt de nadruk op het weerbaar maken tegen de consumptie- en kredietmaatschappij en herontdekken van levensvreugde met beperkte middelen.
  • De stichting heeft een signalerende en adviserende taak naar de gemeenten en instanties met als doel beleid, ondersteuning en advisering af te stemmen op behoefte van doelgroep.
  • De stichting heeft als doel het optimaliseren van ondersteuning van haar cliënten, in de vorm van doelmatige, structurele en persoonlijke begeleiding en het voorkomen en handhaven van schulden tijdens en na het schuldhulpverleningstraject.
  • De Stichting wil met al deze doelstellingen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten met een laag besteedbaar inkomen stimuleren en behouden.