Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Stichting SOS Zoetermeer website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan Stichting SOS Zoetermeer geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Stichting SOS Zoetermeer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie van haar website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting SOS Zoetermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar door Stichting SOS Zoetermeer wordt verwezen of websites die verwijzen naar de website van Stichting SOS Zoetermeer. Stichting SOS Zoetermeer garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u met de toepassenlijkheid van deze Disclaimer in te stemmen.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Stichting SOS Zoetermeer stuurt, kunnen onveilig zijn. Stichting SOS Zoetermeer raadt derhalve af zeer vertrouwelijke informatie per e-mail aan Stichting SOS Zoetermeer te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Stichting SOS Zoetermeer te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Stichting SOS Zoetermeer behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.