De vrijwilligers

De Ambulant Begeleiders

De ambulant begeleiders zijn de vrijwilligers die onze cliënten helpen. We zijn trots op onze ambulant begeleiders, die hun ervaring en kennis willen overbrengen naar diegene die de hulp nodig hebben. Ze krijgen regelmatig interne trainingen waarbij soms ook een hoogstaande gastspreker het woord heeft en opfriscursussen om de kennis actueel te houden en de professionaliteit te garanderen. In verband met privacy en respect naar onze vrijwilligers en onze cliënten blijven de ambulant begeleiders liever anoniem.

Mevrouw W. Hebink

Voorzitter van bestuur en Project Manager Schuldhulpbegeleiding van Stichting SOS Zoetermeer

De heer R. Versteeg

Bestuurslid en Coördinator project Schuldhulpbegeleiding van Stichting SOS Zoetermeer

Mevrouw E. van Donk

Coördinator project Schuldhulpbegeleiding van Stichting SOS Zoetermeer

De heer L. Noppe

Web en Huisstijl Management, Grafisch ontwerper en technisch beheer van Stichting SOS Zoetermeer

De heer F. van de Ree

Intranet, PHP ontwikkelaar en technisch beheer van Stichting SOS Zoetermeer

Onze helden waar we trots op zijn voor hun bijdrage aan onze stichting!

Mevrouw J. Janssen

Voormalig bestuurslid en medeoprichtster van Stichting SOS Zoetermeer

Mevrouw A. Spaink

Voormalig Coördinator en Trainer van Stichting SOS Zoetermeer

Mevrouw D. Baan

Voormalig Voorzitter en Trainer van Stichting SOS Zoetermeer

De heer B Hogebrug

Voormalig Bestuurslid en Secretaris van Stichting SOS Zoetermeer

De heer A. Hogebrug, onze trouwe hond van de stichting. Hij stond altijd klaar voor het belang van de stichting, door weer en wind!