Aanmelden als client

%%79%%


Vanaf maart 2020, i.v.m. de Corona Pandemie nemen wij (tijdelijk) geen nieuwe cliënten aan.

Via deze link: Schuldhulp informatie, verwijzen wij u graag door naar andere instanties die uw mogelijke dringende problemen of vragen kunnen behandelen.

Onze excuses voor dit ongemak.


Stichting SOS Zoetermeer hecht grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor ons project Schuldhulpbegeleiding. Wij zullen geen informatie verstrekken aan de overheid, semi-overheid, deurwaarders of overige derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Tevens hebben al onze medewerkers en vrijwilligers een verklaring ondertekend om persoonsgegevens voor aanmelding niet te verstrekken aan aan de overheid, semi-overheid, deurwaarders of overige derden en te allen tijde uw gegevens en identiteit anoniem te houden.