Samenwerken

Stichting SOS Zoetermeer en AMW
• SOS biedt hulp aan huis
• SOS is laagdrempelig
• SOS is niet tijdgebonden
• SOS werkt niet vanuit AWBZ

De vrijwilligers van Stichting SOS Zoetermeer werken vanuit het predikaat: ‘een goede buur’ of ‘een beste vriend’. Zij geven advies, gaan soms mee met belangrijke bezoeken, vellen geen oordeel, en helpen waar nodig, maar altijd met het uitgangspunt: zelfredzaamheid. De kennis die onze vrijwilligers delen met hun cliënten is algemene kennis. Hiervoor hoeven zij niet extra maatschappelijk onderricht te zijn.

Zodra de vrijwilliger merkt dat een cliënt gebaat is met hulp van maatschappelijk werker zal de cliënt doorverwezen worden.

Stichting SOS Zoetermeer en Thuisadministratie Humanitas

• SOS begeleidt iedere cliënt ongeacht de hoogte van de schulden. (in samenspraak met SHV)
• SOS begeleidt ook cliënten met psychosociale problemen. (in samenspraak met behandelaar)
• SOS begeleidt de cliënt onbeperkt. (indien nodig tot schone lei)
• SOS leert cliënt de bestedingsruimte te verruimen (Kijken wat je wél kan doen)
• SOS leert cliënt het leven opnieuw in te richten, de bestaande rijkdommen te ‘herontdekken’.
• SOS maakt met cliënt een persoonlijk stappenplan (korte- en lange termijn planning)
• SOS ondersteunt de cliënten ook bij bezoeken aan de rechtbank
of gemeente.
• SOS start samen met cliënt minnelijke trajecten (bij afwijzing aanvraag SHV of WSNP)
• Begeleiding bij het ordenen van de administratie laten we graag aan de thuisadministratie over. Bij een wachtlijst kunnen we het opzetten van de administratie ook zelf oppakken.

Stichting SOS Zoetermeer en Schuldhulpverlening
• SOS ondersteunt de cliënt praktisch en emotioneel in het acceptatieproces vooraf én tijdens de aanvraag van de schuldhulpverlening
• SOS ondersteunt de cliënt bij ‘moeilijke’gesprekken
• SOS motiveert de cliënt bij het regelen, afronden, van emotioneel ‘zware’ taken. bv. ordenen van administratie, nemen van verantwoordelijkheid, accepteren van situatie, gevolgen onder ogen zien. Maar ook, opgeven van de voor de cliënt sociaal maatschappelijke of belangrijke zaken zoals huis, auto, sportabonnementen, lidmaatschappen, kostbaar bezit.
• SOS ondersteunt de cliënt dusdanig dat de gevolgen van de stap van SHV dragelijker worden en te handhaven is met als gevolg dat de schone lei haalbaar wordt.

Schuldhulpbegeleiding is de ‘corebusiness’ van Stichting SOS Zoetermeer. De taken behoren de bij de afdeling Schuldhulpverlening zijn in de regel niet de taken die onze vrijwilligers uitvoeren. Alleen in de gevallen dat de aanvraag van de cliënten afgewezen wordt proberen we alsnog een minnelijk traject te starten.

Stichting SOS Zoetermeer constateert dat de complexiteit van de hulpvraag dusdanig is, dat cliënten meer tijd vragen dan gemiddeld voorzien is. Hoogte van schulden, aantallen schuldeisers, maar ook de thuissituatie en de psychosociale condities van cliënten zijn vaak dusdanig dat er meer dan gemiddelde aandacht nodig is om deze mensen vooruit te helpen. Geregeld is er sprake van meervoudige probleemgezinnen- of huishoudens. Daarnaast zijn de toelatingseisen tot de WSNP (schuldsanering via de rechtbank) verzwaard. Dat betekent dat de druk om de minnelijke trajecten via SHV nóg beter op te zetten, uit te voeren én door de cliënten te handhaven, toegenomen is. Stichting SOS Zoetermeer kan met een persoonlijke ondersteuning de cliënt door deze moeilijke tijden helpen en gezamenlijk met de cliënt een plan maken zodat het leven weer om ‘Het Leven’ draait en niet meer om het geld.

Onafhankelijk voorportaal
Stichting SOS Zoetermeer fungeert als een onafhankelijk voorportaal van waaruit de cliënt kan worden doorverwezen of hulp kan ontvangen.

Integrale schuldhulpbegeleiding
Een goede schuldhulpbegeleiding hangt onder andere af van de wijze van samenwerking met de betrokken instanties. Door goede samenwerking kan er adequaat gereageerd worden op crisissituaties.